Avís Legal

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'exposen les següents dades identificadores del prestador del servei per mitjà del lloc web de Runroom:

  • Raó social: Runroom, SL.
  • Adreça: Santa Eulàlia, 5-9, 3a planta, 08012 Barcelona.
  • NIF: B-63691836.
  • Correu electrònic: [email protected].
  • Registre Mercantil de Barcelona, tom 37117, foli 138, full B-299100.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i hi queda sotmesa, tant per als ciutadans espanyols com per als estrangers que en facin ús.

Per motius de seguretat i per la protecció de la transmissió de continguts confidencials, aquest lloc web fa servir un xifratge SSL o bé TLS. Podeu identificar que la connexió és xifrada perquè, a la barra d'adreça del navegador, http:// canvia a https:// i pel símbol del cadenat a la barra d'adreça del navegador. Si està activat el xifratge SSL o TLS, les dades que ens transmeteu no les poden llegir tercers.

L'accés al nostre lloc web és gratuït per a l'usuari i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes condicions generals vigents en el moment de l'accés, que preguem que llegiu detingudament. L'usuari, quan fa servir el nostre portal o els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d'ús. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'usar aquest portal i operar per mitjà del portal.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat, o de tercers dels quals s'han adquirit els drets d'explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L'usuari únicament té dret al seu ús privat, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

Així mateix, l'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar de cap manera:

  • Les notes, llegendes, indicacions o símbols que Runroom o els titulars legítims dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com ara copyright, ©, ®, ™, etc.).
  • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir el material objecte de propietat intel·lectual o industrial (com ara marques d'aigua, empremtes digitals, etc.).

L'usuari reconeix que, en virtut d'aquestes condicions generals d'ús, Runroom no cedeix ni transfereix a l'usuari cap dret de propietat intel·lectual o industrial o qualssevol drets de terceres parts. Runroom només autoritza l'usuari a accedir i usar aquests drets de conformitat amb els termes indicats en aquests termes i condicions.

Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (inclosos correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, de qualsevol altra manera, fer activitats que comportin l'ús comercial dels drets de propietat intel·lectual o industrial, sigui amb caràcter parcial o total, sense que hi consti el consentiment exprés, atorgat per escrit, del titular legítim dels drets d'explotació.

Condicions d'accés

L'accés al nostre lloc web no exigeix subscripció ni registre previs.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per l'usuari de la nostra política de privacitat.

Per accedir al nostre lloc web l'usuari ha d'actuar de bona fe i d'acord amb les normes d'ordre públic i aquests termes i condicions d'ús. L'usuari accedeix al nostre lloc web sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat i en tot cas ha de respondre dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, els continguts i els serveis que continguin altres llocs web a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços que el nostre lloc web pugui posar a la vostra disposició, us comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que es derivin de l'ús que l'usuari faci d'aquests llocs web, aliens a la nostra empresa.

Així mateix, Runroom declara que ha adoptat les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web, així com per reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com del legal i l'organitzatiu.

Agile Digital Intelligence