Formació a mesura per a un canvi de mindset i de processos

Merck en España

Present a 66 països, Merck és una companyia quimicofarmacèutica que crea i fabrica productes especialitzats en els àmbits d'atenció sanitària, ciències de la vida i materials d'alt rendiment. A Espanya Merck se situa a l'avantguarda, tant en inversió com en desenvolupament de processos innovadors. Tot i que la seva estructura organitzativa és dinàmica i flexible, van voler apostar per una millora de processos aplicable a les diferents àrees de negoci.

Formacions a mida

A Runroom tenim una àmplia experiència com a formadors i sabem que cada empresa i cada equip és un món. Per això ajustem les nostres formacions a les necessitats de cada projecte i intentem treure tot el profit de cada material i cada sessió que preparem per transmetre a cada client la informació tan adaptada i alineada com sigui possible.

Tenint com a objectiu aconseguir una veritable transformació en la manera de treballar de les àrees de Merck en España, ens vam posar en marxa creant les formacions que considerem clau per a la seva organització:

  • Capacitació en Kanban, una metodologia àgil.
  • Capacitació en pensament de dissenyador, una metodologia centrada en el client.

Les principals tasques a què s'adreçaven aquestes formacions eren directors de producte, directors comercials, assessors mèdics, gestors de grans comptes, assessors de compliment normatiu i assessors jurídics.

Formació en pensament de dissenyador

Pensament de dissenyador és el mitjà per assolir els objectius de negoci i la satisfacció del client, i es basa en tres activitats fonamentals: inspiració, ideació i implementació.

Per personalitzar al màxim aquesta formació, comencem amb entrevistes als responsables de les àrees per tenir clars els propòsits corporatius, i també fem enquestes als assistents per conèixer-ne el nivell previ i els objectius que tenien la intenció d'obtenir de les sessions.

Amb aquesta informació dissenyem formacions a mida a partir de la tècnica d'ensenyament "del fons de la sala estant" (from the back of the room), que consisteix a crear un espai d'aprenentatge òptim per mitjà de les quatres ces —connexió, concepte, concreció i conclusions— i amb què podem aconseguir els objectius següents:

  1. Introduir el valor i els principis del pensament de dissenyador per aconseguir un enfocament estratègic centrat en el client que garanteixi l'èxit del negoci.
  2. Proporcionar eines que els ajudin a liderar i guiar els equips en la consecució d'objectius i la satisfacció del client mitjançant processos optimitzats.
  3. Fer tangibles els coneixements adquirits per mitjà de l'aplicació en casos propis dels assistents per assegurar l'adopció ràpida de la nova actitud.

Per complir aquest darrer punt, fem nombroses pràctiques específiques per a cada grup basades en situacions i casos reals que troben en l'activitat diària.

L'encarregada de dur a terme aquestes sessions va ser Laura Polls, certificada en pensament de dissenyador per IDEO, cap de recerca sobre experiències a Runroom i professora de recerca sobre l'experiència del client en el Màster en Disseny d'Experiències Digitals de BAU de la Universitat de Disseny de Barcelona.

Formació en Kanban

Kanban és un mètode de gestió de projectes basat a visualitzar les tasques pendents i que cerca un equilibri entre el treball que cal fer i la disponibilitat de cada membre de l'equip. Aquesta metodologia s'aplica per mitjà d'uns taulers en què es reflecteix el flux de treball. Es fa servir per catalitzar el canvi en organitzacions, exposar les possibles ineficiències en els processos i permetre reaccionar i aplicar millores.

A Runroom vam pensar de començar la transformació dels equips de Merck en España amb Kanban perquè adoptar-lo no requereix un canvi radical en l'organització. Al contrari, es parteix d'un procés actualment en funcionament, i unes senzilles normes estableixen un mecanisme de millora contínua.

A més, es tracta d'un mètode molt poc prescriptiu però que resulta sorprenentment poderós per alinear els equips o organitzacions. Crea un clima de transparència i aplega tots els membres al voltant d'un objectiu comú.

Decidits a introduir els equips de Merck España de ple en l'univers Kanban, ens vam marcar els objectius següents:

  1. Ensenyar el funcionament d'aquest mètode i a fer-lo evolucionar per mitjà de STATIK (systems thinking approach to introducing Kanban).
  2. Implementar mètriques que donin visibilitat al lliurament de valor i la gestió de canvi.
  3. Proporcionar eines de coaching i llaços de control per a la presa de decisions en els nivells de planificació i coordinació del treball.

I per descomptat, vam transmetre tots aquests coneixements, vam crear espais en què les persones se sentissin segures i inspirades per experimentar i aprendre, i vam aplicar el mètode de classe inversa (flipped classroom), perquè tant en la formació en línia com presencial les persones que participaven en els tallers i formacions fossin la peça clau. L'experiència gravitava al voltant d'un protagonista que aprèn per mitjà d'activitats diverses que fomenten les diferents intel·ligències i el diàleg, el treball individual i el col·laboratiu.

Aquestes sessions van ser a càrrec de Carlos Iglesias, director general de Runroom, director del programa Business Agility i codirector del programa inDigital, tots dos d'Executive Education a ESADE Business School, i de Pablo Domingo, professional scrum trainer (PST) i formador oficial de Lean Kanban, apassionat de les metodologies àgils i el pensament sistèmic aplicat a ajudar les persones a millorar les organitzacions.

Aplicabilitat com a resultat

Com expliquem al principi del cas, l'objectiu de Runroom és adaptar i personalitzar al màxim els materials i les sessions de formació per obtenir el millor resultat, que no és altre que l'autèntica transmissió dels nostres coneixements.

En cada sessió vam portar la teoria a la pràctica, de l'àmbit abstracte al concret, vam aplicar les eines i els coneixements a la realitat de cada equip i vam voler aplicar-los de manera directa a cada context. En el cas de Merck, vam aconseguir que cada àrea implementés el seu propi Kanban per iniciar així un canvi en la manera de treballar i beneficiar-se de tots els avantatges d'aquesta metodologia àgil.

Busques una transformació de l'organització i de la cultura interna en la teva empresa?

Amb molt de gust et guiarem i t'acompanyaren en aquest procés tan important per al futur d'un negoci.

Explica'ns el teu projecte i posem-nos-hi ara mateix!

Contacta amb nosaltres.

Agile Digital Intelligence