Política de privacitat

De conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades i amb l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el propietari del lloc i responsable del tractament de les dades és:

Dades del responsable del tractament

 • Runroom, SL (d'ara endavant, Runroom o l'empresa).
 • Dades de contacte de l'empresa: Santa Eulàlia, 5-9, 3a planta, 08012 Barcelona. Correu electrònic: [email protected].
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades: [email protected].
 • CIF: B-63691836.
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 37117, foli 138, full B-299100, presta els seus serveis per mitjà d'Internet al lloc web runroom.com.

Dades personals

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades recopilades i utilitzades per Runroom per mitjà del lloc web https://www.runroom.com, així com per mitjà dels mitjans de contacte que es faciliten al lloc web (d'ara endavant, el lloc web o Runroom, indistintament).

Dades personals fa referència a qualsevol informació o dades que us puguin identificar directament o indirectament. Les dades personals inclouen informació com ara el nom, el telèfon o el correu electrònic, entre d'altres. També poden incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP de l'ordinador, així com informació que obtenim per mitjà de galetes.

Amb aquest document, l'usuari (vós) garantiu que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i us comprometeu a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. Qualsevol pèrdua o dany causat a Runroom mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Tipus de dades personals

 • Dades obtingudes quan us poseu en contacte amb nosaltres i atenem les vostres consultes o peticions: Quan us poseu en contacte amb nosaltres fent ús del mitjà que es facilita a la plataforma, recopilem:
  • Qualsevol dada que voluntàriament proporcioneu per mitjà dels formularis facilitats o del correu electrònic. En el cas eventual que faciliteu dades personals per mitjà de l'esmentat mitjà de contacte, aquestes dades es tracten d'acord amb aquesta política de privacitat.
 • Dades obtingudes quan us subscriviu a la newsletter:
  • Adreça de correu electrònic.
 • Dades obtingudes quan us inscriviu en una oferta de treball:
  • Nom i cognoms.
  • Adreça de correu electrònic.
  • Número de telèfon.
  • Adreça postal.
  • Currículum.
  • Qualsevol dada que voluntàriament faciliteu per mitjà del formulari.

Garantiu que totes les dades sobre la vostra identitat i legitimitat facilitades a Runroom per mitjà del lloc web són veraces, exactes i completes. Així mateix, us comprometeu a mantenir actualitzades les vostres dades. En cas que faciliteu dades falses, inexactes o incompletes o si Runroom considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat de les dades, Runroom pot denegar-vos l'accés i ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts o serveis.

D'altra banda, per al correcte funcionament del lloc web, podem fer servir galetes tècniques i funcionals per a:

 • La correcta recepció de recomanacions tècniques, actualitzacions del lloc web, alertes de seguretat i missatges de suport.
 • Millorar els serveis als quals us podeu subscriure mitjançant l'estudi del vostre comportament com a usuari, per adaptar-lo a les vostres necessitats i gustos.
 • L'elaboració d'informes i estadístiques de manera dissociada.
 • Investigar, desenvolupar i millorar els serveis als usuaris o oferir nous serveis, característiques i eines.

Si voleu obtenir informació detallada sobre les galetes que usem, podeu consultar la nostra política de galetes.

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de setze anys o disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Com que Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les sol·licituds o prestar-vos els serveis que contracteu, si no ens les faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos els serveis que heu sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir si incorporem les vostres dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades de caràcter personal que es poden obtenir per mitjà d'aquest lloc web es tracten amb les finalitats que s'estableixen tot seguit:

 • Permetre que descarregueu informació disponible al nostre blog o al nostre lloc web o que us registreu a un esdeveniment organitzat per nosaltres amb la finalitat de mantenir-vos informats dels serveis que siguin del vostre interès i de futurs esdeveniments organitzats per Runroom.
 • Les dades que ens faciliteu per mitjà dels formularis o de l'apartat Contacte d'aquest lloc web es tracten amb la finalitat de contestar les qüestions que ens plantegeu per mitjà d'aquest enllaç.
 • Les dades que ens faciliteu per mitjà de formulari per treballar amb nosaltres i per mitjà del vostre currículum com a potencial candidat per a la nostra plantilla es tracten amb la finalitat de tenir-vos en compte en futurs processos de selecció.
 • Les dades relatives al vostre compte de correu electrònic quan us subscriviu a la nostra newsletter es tracten amb la finalitat de trametre-us el nostre butlletí informatiu a aquesta adreça de correu.

En cada comunicació que rebeu teniu l'opció de cancel·lar la subscripció. També ho podeu fer enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected] indicant "BAIXA" a l'assumpte.

Quan ens envieu les dades previstes en els paràgrafs anteriors, doneu el consentiment exprés per tractar-les amb les finalitats esmentades, sense perjudici del vostre dret a revocar o exercir els vostres drets respecte a les dades conforme s'indica en aquesta política.

Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals es poden comunicar a tercers, això és:

 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de les tecnologies de la informació, com ara proveïdors del lloc web, serveis d'allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com aplicacions que poden contenir les vostres dades.
 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i ressenyes, CRM, anàlisi web i motor de cerca.
 • Agències de publicitat, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar-ne l'efectivitat i per administrar el vostre contacte i les vostres preguntes.
 • Tercers per al compliment d'una normativa legal.

Legitimació per al tractament de dades personals

 • Facilitar-vos un mitjà perquè pugueu posar-vos en contacte amb nosaltres i atenguem les vostres consultes o peticions: a Runroom tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes dels usuaris per mitjà dels diversos mitjans de contacte. Entenem que el tractament d'aquestes dades també és beneficiós per a l'usuari, atès que ens permet atendre'l de manera adequada i resoldre les consultes plantejades.
  Quan la consulta està relacionada amb l'exercici dels drets sobre els quals us informem més avall, o amb reclamacions relacionades amb els nostres serveis, el que ens legitima per tractar les dades és el nostre compliment d'obligacions legals.
 • Disposar del vostre currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal: la base legitimadora és el consentiment exprés que ens presteu.
 • Enviament de comunicacions comercials i publicitat: la base legitimadora és el consentiment exprés que ens presteu (per exemple, quan autoritzeu l'enviament de publicitat o de la nostra newsletter).
 • Atenció a l'usuari: a Runroom tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes que ens plantegeu a través dels diversos mitjans de contacte disponibles. Entenem que el tractament d'aquestes dades també us és beneficiós, atès que ens permet poder-vos atendre adequadament i resoldre les consultes plantejades.
  Quan la vostra consulta estigui relacionada amb l'exercici dels drets sobre els quals us informem més avall, o amb reclamacions relacionades amb els nostres serveis, el que ens legitima per tractar les vostres dades és el nostre compliment d'obligacions legals.

Transferències de dades internacionals

A vegades, alguns proveïdors de Runroom poden tenir els servidors fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

Així doncs, informem l'usuari que, en cas que les seves dades siguin transferides o emmagatzemades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), l'usuari continua acceptant expressament la necessària transferència de dades internacionals als servidors internacionals d'aquests proveïdors de Runroom, les quals es desen als servidors amb l'única finalitat de poder prestar-li el servei.

En tot cas, totes les transferències internacionals es fan d'acord amb les clàusules contractuals tipus (CCT), amb l'avaluació prèvia de les circumstàncies de les transferències i les mesures complementàries que hi aplicarem, així com les garanties que exigirem a aquests proveïdors per garantir un nivell adequat de protecció de les dades transferides.

En cas que l'usuari tingui dubtes sobre la transferència internacional de les seves dades, s'ha de posar en contacte amb Runroom i amb molt de gust li ampliarem la informació sobre aquesta qüestió.

Xarxes socials

Runroom té perfils a diverses xarxes socials: actualment, a Facebook, Twitter, Vimeo, Flickr, YouTube, Instagram i Slideshare. El tractament de dades que Runroom dugui a terme com a responsable del tractament d'aquestes dades és el que permetin les xarxes socials per als perfils disponibles que tinguin. Per mitjà de les xarxes socials esmentades us mantindrem informats de les activitats de l'empresa. En tot cas, no exportarem dades de les xarxes socials tret que sol·licitem prèviament i de manera expressa el consentiment de l'usuari amb una finalitat específica.

Conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i durant un any en cas de tractar-se de currículums. Una vegada acaba aquesta relació, es mantindran blocades el temps legalment establert abans de destruir-les.

És possible que retinguem algunes dades personals per complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant dels tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

Quan ja no necessitem les vostres dades personals, s'eliminaran dels nostres sistemes i registres o s'anonimitzaran perquè ja no les puguem identificar.

És important que, per poder mantenir les dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi cap modificació. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que, si no cancel·leu les dades personals de manera expressa dels nostres fitxers, encara esteu interessat a continuar en aquests fitxers mentre això sigui adequat per a la finalitat per a la qual s'han obtingut.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

Obtenir confirmació sobre si el seu responsable tracta les dades personals que els concerneixen o no.

Consultar les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si cal, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s'han obtingut.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i, en aquest cas, únicament el responsable les pot conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre-les a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant un escrit dirigit a Runroom, al carrer de Santa Eulàlia, 5-9, 3a planta, 08012 Barcelona, amb la referència protecció de dades.
 • Mitjançant un correu electrònic a l'adreça [email protected] que indiqui a l'assumpte "protecció de dades".

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.

Google Analytics

Aquest lloc web fa servir Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, als Estats Units (Google). Google Analytics fa servir galetes, que són arxius de text situats a l'ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. Google transmet i arxiva la informació que obté la galeta sobre el vostre ús del lloc web (inclosa la vostra adreça IP) directament als servidors dels Estats Units. Google fa servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del lloc web, recopilar informes de l'activitat del lloc web i prestar altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associa la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu refusar el tractament de les dades o la informació refusant l'ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. Heu de saber, però, que, si ho feu, potser no podreu fer un ús ple de les funcionalitats d'aquest lloc web.

Seguretat de les dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i per fer front a la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

Contacte

Si teniu cap dubte o us preocupa la manera com tractem i usem les vostres dades personals o voleu exercir qualsevol dels drets descrits més amunt, poseu-vos en contacte per mitjà de l'adreça de correu electrònic [email protected].

Agile Digital Intelligence