Equip de Producte cross-funcional per a una experiència transformadora

Edenred

Present a 42 països i amb prop de 8.000 empleats, Edenred crea xarxes de confiança entre empreses, empleats i negocis amb la finalitat d'impulsar solucions que motiven, augmenten el benestar dels equips i, alhora, ajuden les companyies a ser més eficaces i atractives. Els productes que maneja Edenred són beneficis socials o millores no monetàries que complementen el sou dels empleats com ara el ticket restaurant, el ticket guarderia o el ticket transport, entre molts altres productes.

Edenred posa el focus en les persones des d'una visió tecnològica, per això l'empresa està immersa en una transformació digital contínua per endavantir-se al futur i proporcionar solucions innovadores de valor per a autònoms, petites, mitjanes i grans empreses, i potenciar en elles un entorn laboral més àgil, pràctic, social i sostenible.

Aquesta plataforma permet a les empreses gestionar i administrar tots els sistemes de subvencions i retribucions flexibles per als seus empleats, i als empleats consultar i configurar les seves necessitats constants. El nostre objectiu amb aquest projecte ha estat transformar l'experiència dels clients i usuaris de les plataformes d'Edenred portant-la al màxim nivell.

Un enfoc cross-funcional

Hem configurat equips cross-funcionals adoptant una metodologia centrada en l'agilitat i la col·laboració entre rols de tecnologia, disseny i negoci. Treballem simultàniament en la conceptualització i entrega de producte real en cada sprint, mentre construïm de forma iterativa incremental un sòlid design system. La nostra meta amb el design system ha estat crear components agnòstics que puguin ser reutilitzats en qualsevol context per guanyar consistència i velocitat.

Basant-nos en les necessitats dels usuaris, plantegem els seus user flows amb la finalitat de construir el que més necessiten. Utilitzant i escalant el sistema de components per acabar integrant el frontend React amb les APIs de backend.

L'essència del nostre enfoc es basa en el treball en equip cross-funcional, on la col·laboració entre negoci, UX, UI i tecnologia impulsa el nostre progrés. En potenciar el treball conjunt, aconseguim que els nostres productes satisfacin les necessitats dels clients a un ritme constant, sprint rere sprint.

Comparant aquest enfoc amb l'enfoc tradicional on es dissenya primer en base a negoci per després passar el resultat a l'equip de tecnologia i que s'encarreguin d'implementar aquests dissenys, veiem clar que els beneficis de treballar simultàniament, al mateix ritme tots els rols, són alts. Menys documentació, menys ineficiències, menys loops d'anades i tornades d'incoherències i problemes i, sobretot, més qualitat en el producte.

Del flux d'usuari passem a les històries i d'aquestes als wireframes, sempre co-creant. D'aquí, en el propi sprint, disseny i tecnologia avancen en el mateix repte.

Durant l'sprint, avancem en cada disciplina realitzant revisions constants. Aquestes revisions es realitzen cada dos dies, permetent-nos unificar el nostre treball i aconseguir una integració fluïda. En acabar l'sprint, ja hem implementat la part de front integrada amb les APIs de backend utilitzant React, juntament amb el disseny i les necessitats de negoci descobertes en el mateix període. Aquest procés cíclic es converteix en el motor que impulsa la nostra creació de valor.

Canvi cultural

La nostra visió té com a objectiu transformar com es crea producte avançant de forma simultània per aconseguir productes de més qualitat, a més velocitat i més alineats amb les necessitats dels clients o usuaris.

Gràcies a la nostra metodologia de treball i al focus en el customer centricity, hem ajudat a Edenred a ser més ràpids i eficients en la creació de producte.

Ho hem aconseguit també gràcies al nostre enfocament al continuous discovery, que ens ha permès entendre, a través de testing i altres eines, que els passos que feiem estaven alineats amb les necessitats dels clients.

Per això, hem ajudat a replantejar el model organitzatiu dels equips i a integrar diferents disciplines en un sol equip, amb l'objectiu de generar autonomia i propòsit.

La base per a projectes eficients

A més, creiem que és important destacar el valor del storybook i el design system desenvolupats. Més enllà de la creació del producte funcional, hem generat un storybook que conté tots els components del projecte, servint de referència per a qualsevol projecte que Edenred realitzi en el futur.

Aquest storybook servirà com a base, tant en termes de disseny UI/UX com de components frontend React. Gràcies a aquest enfocament, podem aprofitar els components prèviament creats i adaptar-los per implementar noves necessitats identificades. La majoria d'aquests components ja s'han implementat de manera agnòstica, el que els fa fàcilment aplicables en qualsevol context. Aquesta independència del context ens permet construir noves solucions per a Edenred de forma àgil i eficient, gràcies a la versatilitat i la potència d'aquest storybook i el design system.

Un resultat perdurable

Destaquem l'enfoc cross-funcional i àgil adoptat, que ha demostrat ser altament efectiu en la creació de productes de qualitat i en la satisfacció de les necessitats dels clients.

A més, Edenred tenia la voluntat de transformar el seu model organitzatiu i cultura interna. Passant d'un model dividit en silos funcionals a establir una visió unificada de producte, on els aspectes de negoci, disseny i tecnologia convergeixen i operen a la mateixa velocitat. Aquesta convergència permet abordar de manera més eficient els desafiaments, al mateix temps que s'ha millorat la qualitat i la velocitat d'entrega del producte final.

Storybook i design system es converteixen en eines clau i eficaces per al desenvolupament de futurs projectes, permetent la reutilització de components i l'adaptació ràpida dels actuals a noves necessitats.

Necessites integrar un equip de professionals a la teva plantilla?

Aprofita els avantatges d'un equip multifuncional 100% autogestionat integrat en la teva plantilla: un impacte durador i consistent en els teus resultats, una cultura cohesionada, uns professionals en contínua formació i creixement. Win-win.

Escriu-nos i definim juntxs la millor manera de col·laborar.

Agile Digital Intelligence