Product Team as a Service: eficiència i imapcte positiu en UX i negoci

Holaluz

Holaluz és una empresa espanyola compromesa amb la transició energètica i l'ús d'energies renovables per protegir el planeta. Amb la finalitat de personalitzar les tarifes i oferir un nou model energètic, Holaluz ha aconseguit satisfer les necessitats dels seus clients i expandir-se en el mercat. En un projecte anterior, vam col·laborar amb Holaluz en l'anàlisi i detecció d'oportunitats en el seu Customer Journey, centrant-nos en el servei post-venda i el procés d'onboarding per a nous clients. Aquesta col·laboració va donar com a resultat una fulla de ruta accionable amb nombroses idees per millorar l'experiència de l'usuari.

Processos i reptes

La implementació del Product Team as a Service va requerir una corba d'aprenentatge i adaptació al producte i la companyia de Holaluz. L'equip multidisciplinari de Runroom, compost per un Product Owner, dissenyador, front-end i back-end, va treballar de manera autònoma, però perfectament integrat en els processos i l'estructura de Holaluz. Durant el procés, vam realitzar un "Continuous Discovery" per descobrir noves necessitats i millorar les solucions proposades. Això ens va permetre analitzar a fons el "funnel" de l'usuari i assegurar-nos que les nostres solucions s'adaptessin a les seves necessitats específiques.

Resultats

La implementació del "Product Team as a Service" en Holaluz va tenir impactes tangibles i mesurables en el procés d'onboarding i en el rendiment de l'equip. Alguns dels resultats destacats inclouen:

  1. Reducció del temps d'implementació d'iniciatives: Gràcies a l'eficiència de l'equip i la seva capacitat de lliurar valor, es va aconseguir una reducció significativa en el temps necessari per implementar noves iniciatives.

  2. Realització d'investigacions i proves: Es van dur a terme un nombre significatiu d'entrevistes amb usuaris i proves de guerrilla per obtenir informació rellevant i valuosa per a la millora contínua del procés d'onboarding.

  3. Percepció d'alta qualitat en el lliurament: L'equip de Runroom va demostrar un alt nivell de competència i qualitat en el lliurament de solucions, la qual cosa va generar confiança i satisfacció en Holaluz.

  4. Fit cultural i transferència de bones pràctiques: La col·laboració estreta entre Runroom i Holaluz va permetre una transferència de coneixement i bones pràctiques, reforçant la relació i millorant el funcionament general de l'equip.

A més d'aquests resultats relacionats amb el servei de "Product Team as a Service," es van obtenir assoliments notables a nivell de negoci, incloent:

  • Millora de l'experiència global del procés d'onboarding.
  • Reducció del temps d'activació de nous clients en un 30%.
  • Disminució dels rebuigs durant el procés d'alta en un 50%.
  • Reducció dels costos operatius del procés d'onboarding.

L'enfocament de "Product Team as a Service" implementat a Holaluz va demostrar ser efectiu per aconseguir els resultats definits, superant les expectatives. La col·laboració estreta, el "continuous discovery" i la transferència de coneixement van permetre obtenir resultats tangibles i beneficiosos tant per als usuaris com per al negoci.

Estem orgullosos d'haver estat part d'aquest projecte i de contribuir al creixement i èxit de Holaluz en la seva missió de crear un planeta més verd.

Necessites integrar un equip de professionals a la teva plantilla?

Aprofita els avantatges d'un equip multifuncional 100% autogestionat integrat en la teva plantilla: un impacte durador i consistent en els teus resultats, una cultura cohesionada, uns professionals en contínua formació i creixement. Win-win.

Escriu-nos i definim juntxs la millor manera de col·laborar.

Agile Digital Intelligence