Brand awareness per a un líder del retail òptic

+Visión

Estratègia de màrqueting digital orientada al ROI

El nostre objectiu amb +Visión ha estat, des del primer moment, potenciar la presència digital de la marca per afavorir el brand awareness i la venda de productes.

Per aconseguir-ho, després d’una auditoria inicial vam dissenyar una estratègia digital orientada al ROI, que consistia a augmentar la comunitat i l’engagement de la marca als canals en línia, disminuir els costos de generació de contactes i orientar les campanyes a la visualització des de terminals mòbils, basant-nos en un enfocament mobile first.

El nostre repte principal era prioritzar l’experiència de clients i usuaris en totes les accions dutes a terme i avaluar el resultat de les nostres accions en base a mètriques accionables que ens permetessin aplicar una metodologia iterativa de millora contínua.

El repte que se’ns plantejava era incrementar l’adquisició de nous usuaris de les campanyes de +Visión, alhora que disminuir-ne el cost d’adquisició mensual. Per això vam fer una auditoria extensa per definir els objectius de negoci i eliminar el model d’atribució “últim clic”.

Vam treballar amb tecnologia d’automatització a través dels anuncis dinàmics de recerca de Google (DSA, dynamic search ads), amb la qual cosa vam hipersegmentar els nous usuaris que buscaven productes relacionats amb l’extens inventari de +Visión a la seva pàgina web.

Runroom ha ajudat +Visión a millorar en les seves campanyes d’atracció d’usuaris a través de la captació de tràfic d’alta qualitat, amb un increment de la seva taxa de conversió i un creixement exponencial del seu ROI.

Gràcies a l’automatització i la personalització dels anuncis, vam ser capaços d’augmentar un 86% la CTR. En només 4 mesos vam millorar la conversió en un 450% en comparació amb els resultats de tot l’any 2018, cosa que ens va permetre reduir el CPL un 97% i millorar el ROI en un 1.850%.

També vam prendre les regnes de l’estratègia de l’inbound marketing, amb la gestió de les seves xarxes socials, campanyes de màrqueting per correu electrònic i estratègia de SEO basada en continguts. Amb el repte de millorar la seva presència digital, vam treballar en l’augment de la seva visibilitat orgànica, en el posicionament de la marca, i el creixement i engagement de la seva comunitat. En aquest cas, no només vam posar el focus en +Visión, sinó també en Solaris, cadena especialitzada en ulleres de sol.

L’índex de visibilitat orgànica va experimentar un creixement notable des del moment en què vam començar a treballar en la nostra estratègia de continguts. En només un any, gràcies a l’estratègia de continguts desenvolupada al blog de +Visión, vam aconseguir augmentar la visibilitat orgànica en un 150 %, el tràfic orgànic en gairebé un 60 % i el nombre de keywords posicionats al top 10 i 100 en més d’un 100 %.

Per tal d’automatitzar i de personalitzar al màxim totes les comunicacions que els usuaris de +Visión reben per correu electrònic, vam crear una estratègia de correus electrònics adaptats al cicle de vida de cada client, al seu tipus de compra, edat i preferències. La finalitat d’aquesta acció era conèixer millor l’audiència, fidelitzar-la amb l’oferiment de continguts rellevants en cada etapa del seu cicle de vida, incentivar la compra en un període determinat i fomentar el cross-selling.

Agile Digital Intelligence